Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Riffelskydning

SIF Skytteafdeling råder over ét sæt 15 m riffelbaner, bestående af  7 standpladser.
 
Ved større behov kan afsnittet udvides med yderligere 9 standpladser.

På banerne skydes der med kaliber 22.

Skytteafdelingen råder over ca. 10 banerifler som medlemmerne kan benytte ved skydning på banerne.
 
 
 
SIF SkytterKrøyersvej 5 A2930 KlampenborgTlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk