Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Afdelingsudvalget i Skovshoved Skytteafdeling

Afdelingsudvalg - Skydning

Funktion

E-mail
Formand
Einar Jart
 
Udvalgsmedlem/
baneforvalter
Nikolaj Hansen
Udvalgsmedlem
 
Søren A. W. Christensen

Udvalgsmedlem Nikolai Kragsholm
 
 
Udvalgsmedlem
 Jan Smith
 
 
Skytteudvalget 39 45 01 80 (SIF kontoret)
39 45 01 80 - 231 (Skyttelokalet)
E-mail:
 
  
Suppleant :

Christian Nerving   

 


 
SIF SkytterKrøyersvej 5 A2930 KlampenborgTlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk